สมุดเยี่ยมโรงเรียนกันทรวิชัย


Sign สมุดเยี่ยมโรงเรียนกันทรวิชัย Return to เว็บโรงเรียนกันทรวิชัย

Entry #: 45

Entry Date: 2014-06-18 12:06:34

Name: Derek Manuel
Site Rating: 10
Visitor Comments: It was such a great opportunity to visit this site,you can gain new interesting topics.I want to stick on this one so that I can update more details about this one.
Lookup cell phone numbers system trace owners phone number: reverse cell lookup

Entry #: 44

Entry Date: 2013-08-18 20:37:28

Name: วิรดา
Site Rating: 10
Visitor Comments: สวัสดีค่ะ มีเรื่องสอบถามค่ะ โรงเรียนกันทรวิชัยต้องการครูนาฏศิลป์ไหมคะ

Entry #: 43

Entry Date: 2013-01-07 01:50:21

Name: นาย ธนาร
Site Rating: 10
Visitor Comments: ผมรักโรงเรียนกันทรวิชัยที่สุดเลย ขอให้อาจารย์ทุกท่านมีแต่ความสุข และอายุยืนยาว กันทุกคนเลย ผม นาย ธนารักษ์ ประเสริฐสุข ซึงเป็นศิษย์เก่า ของ โรงเรียนกันทรวิชัย

Entry #: 42

Entry Date: 2012-09-28 07:26:54

Name: วัจนกุล ปุริเกษม
Site Rating: 10
Visitor Comments: เคยเรียนที่นี่ช่วง ม.2- ม.3 ก็ต้องย้ายกลับไปเรียนที่พัทยา
คิดถึงเพื่อนเก่าทุกคนนะคะ จำรุ่นที่จบไม่ได้แล้ว ตอนนี้ก็อายุ 24 ปี ม.3 ตอนนั้นไม่รู้ว่ารุ่นอะไรหวังว่าทุกคนจะสบายดีคะนะ

Entry #: 41

Entry Date: 2012-09-20 00:59:54

Private Entry

Entry #: 40

Entry Date: 2012-09-18 00:44:02

Private Entry

Entry #: 39

Entry Date: 2012-09-17 23:39:48

Private Entry

Entry #: 38

Entry Date: 2012-09-16 22:52:12

Name: ครูนรินทร์
Site Rating: 10
Visitor Comments: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAIXAcCY7pOF4AOQfKIHpFNDxWOgNkVJWonJ_pYzkgiGerMMQO6txec_VLLw

Entry #: 37

Entry Date: 2012-09-16 22:49:05

Private Entry

Entry #: 36

Entry Date: 2012-07-16 22:57:47

Name: จอมศักดิ์ (ศิษย์เก่า)
Site Rating: 10
Visitor Comments: คิดถึงโรงเรียนกันทรวิชัยมากๆเลยค่ะ

Entry #: 35

Entry Date: 2012-05-18 01:04:03

Name: เจนรบ แผ่นทอง
Site Rating: 10
Visitor Comments: " ขอแนะนำเว็บไซต์
1. http://www.go2.rmutt.ac.th แนะแนวการศึกษาต่อมทร.ธัญบุรี
2. http://www.news.rmutt.ac.th อัพเดรทข่าวสารของมทร.ธัญบุรี
3. http://www.lotus.rmutt.ac.th พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี
เว็บไซต์น่าสนใจของ มทร.ธัญบุรี"


45 Entries in Guestbook [ Accessed 3592 times ]

Google
Visit ScooterSafety101 | CycleSafety101

Make this book Ad-Free
Hosted by efreeguestbooks
Copyright 2000-20013 efreeguestbooks